Loco Brusca: Mr. X | 17. Klovnbuf festival

zacetek
konec
Loco Brusca Mr X

𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐜𝐚: 𝙈𝙧. 𝙓  - FACEBOOK DOGODEK
𝘚𝘰𝘥𝘰𝘣𝘯𝘢 𝘬𝘭𝘰𝘷𝘯𝘢𝘥𝘢, 𝘧𝘪𝘻𝘪𝘤̌𝘯𝘰 𝘨𝘭𝘦𝘥𝘢𝘭𝘪𝘴̌𝘤̌𝘦, 𝘱𝘢𝘯𝘵𝘰𝘮𝘪𝘮𝘢 𝘪𝘯 𝘣𝘶𝘵𝘰

Mr. X je običajen človek, ujetnik svojega lastnega preživetja, skrit za formalno garderobo se ne zaveda, da je suženj prav te formalnosti.

Življenjski slog divjega kapitalizma nas je pripeljal do ekstremnih delovnih razmer tako na fizični kot na psihološki ravni. Ta okolja spodbujajo tekmovalnost, nespoštovanje, hinavščino, podrejenost, razredne razlike, rasizem in različne druge oblike ekstremizmov. Za oblikovanje vseh teh vzorcev skrbijo manipulativni organi oblasti z orodji, kot so sociologija, trženje, množična psihologija in TV, katerih cilj je nadzorovati posameznika.

Vse večji pritisk v gospodu X sčasoma zaneti revolucijo od znotraj; odvrže svoj formalni oklep in pretrga vsiljene družbene vezi. Podobno kot koktajl, ki po močnem tresenju eksplodira, eksplodira tudi Mr. X, kar sproži temeljito preobrazbo – ne le fizično, temveč tudi psihično, duhovno in eksistencialno.
Pripravite se na to metamorfozo, njena razsežnost vas bo nedvomno osupnila.

Ideja, režija in izvedba: 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐜𝐚
Trajanje: 1 ura

𝗖𝗶𝗿𝗸𝘂𝘀̌𝗸𝗶 𝘀̌𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗻𝗮 𝗔𝗺𝗯𝗿𝗼𝘇̌𝗲𝘃𝗲𝗺 𝘁𝗿𝗴𝘂
𝟐𝟏. 𝟔. 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝟮𝟬:𝟬𝟬
Vstop je brezplačen, zaželjeni so prostovoljni prispevki.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_TFCX3PbGDQ&t=6s

> ENG
𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐜𝐚: 𝙈𝙧. 𝙓
𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘢𝘳𝘺 𝘤𝘭𝘰𝘸𝘯, 𝘱𝘩𝘺𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘵𝘩𝘦𝘢𝘵𝘳𝘦, 𝘮𝘪𝘮𝘦, 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘶𝘵𝘰𝘩

Mr. X is an ordinary man who is imprisoned in his own livelihood, hidden behind an apparently formal wardrobe and not realizing that he is a prisoner of that very formality.

Today, the lifestyles of fierce capitalism have led us to extreme work situations; both on physical and psychological levels. These environments foster competitiveness, disrespect, hypocrisy, subordination, classism, racism, and various other forms of extremism. Such patterns are meticulously crafted by manipulating authorities, employing tools like sociology, marketing, mass psychology, and the pervasive influence of trash TV, all aimed at controlling the individual.

However, the mounting pressure eventually ignites a revolution from within, compelling Mr. X to cast off his societal armor, severing imposed social ties. It's akin to a cocktail shaker vigorously shaken for an extended duration, culminating in an inevitable explosion, triggering a profound transformation—not merely physical, but also psychic, spiritual, and existential in nature. Prepare to witness this metamorphosis, for its magnitude will undoubtedly astound you.

Creation, direction and performance: 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐁𝐫𝐮𝐬𝐜𝐚 
Duration: 1 hour

𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝘀 𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘁 𝗔𝗺𝗯𝗿𝗼𝘇̌𝗲𝘃 𝘁𝗿𝗴
𝟐𝟏. 𝟔. 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝟮𝟬:𝟬𝟬
Free entrance; voluntary contributions are welcome.

Foto: Susan Lankinen

***
𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘬𝘢 𝘷 𝘴𝘬𝘭𝘰𝘱𝘶 𝘔𝘦𝘥𝘯𝘢𝘳𝘰𝘥𝘯𝘦𝘨𝘢 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘥𝘰𝘣𝘯𝘦 𝘬𝘭𝘰𝘷𝘯𝘢𝘥𝘦 𝘪𝘯 𝘯𝘰𝘷𝘦𝘨𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘬𝘶𝘴𝘢 𝘒𝘭𝘰𝘷𝘯𝘣𝘶𝘧, 𝘬𝘪 𝘨𝘢 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘪𝘳𝘢 𝘡𝘢𝘷𝘰𝘥 𝘉𝘶𝘧𝘦𝘵𝘰. / 𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘳𝘢𝘮𝘦 𝘰𝘧 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘍𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘭 𝘰𝘧 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘢𝘳𝘺 𝘊𝘭𝘰𝘸𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘕𝘦𝘸 𝘊𝘪𝘳𝘤𝘶𝘴 𝘒𝘭𝘰𝘷𝘯𝘣𝘶𝘧 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘡𝘢𝘷𝘰𝘥 𝘉𝘶𝘧𝘦𝘵𝘰.