Cirkorama: Horror house project: Zodiak – krog malih živali

zacetek
konec
Horror House: Zodiak - krog malih živali

𝐂𝐢𝐫𝐤𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚: 𝙃𝙤𝙧𝙧𝙤𝙧 𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩: 𝙕𝙤𝙙𝙞𝙖𝙠 – 𝙠𝙧𝙤𝙜 𝙢𝙖𝙡𝙞𝙝 𝙯̌𝙞𝙫𝙖𝙡𝙞 - DOGODEK NA FB
𝘊𝘪𝘳𝘬𝘶𝘴̌𝘬𝘰 𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰-𝘷𝘪𝘻𝘶𝘢𝘭𝘯𝘰-𝘨𝘭𝘢𝘴𝘣𝘦𝘯𝘰 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘵𝘰𝘷𝘢𝘯𝘫𝘦 
Predstavo gostimo v sodelovanju Zavoda Bufeto, Mismo Nismo in Cirkokroga.

O performansu:
Osnovni koncept trilogije Horror House Project temelji na strašljivih pojavih, ki visijo nad cirkusom.

»Zodiak – Krog malih živali« je zadnje, tretje poglavje Horror House Projecta in se odvija skozi natalne karte nastopajočih: obravnava vpliv planetov na življenje skupine in posameznika, v tem primeru cirkuškega umetnika. Gledalci teoretično aktivno sodelujejo v predstavi s svojim horoskopom in s svojo prisotnostjo povzročajo spremembe planetarne energije. Vsaka predstava je nekoliko drugačna, odvisno od konstelacije planetov na dan predstave (zlasti retrogradnega Merkurja), sestave občinstva in prevlade določenega znamenja. Avtor želi podati začetne smernice za odkrivanje skrivnosti zodiaka s pomočjo nastopa izvajalca. Navdih za predstavo se poleg besedila »Astrološki hermetični spisi« Mileta Duporja skriva tudi v odpiranju tarot kart iz knjige La Vie del Tarot Alejandra Jodorowskega in Marianne Costa.

𝗖𝗶𝗿𝗸𝘂𝘀̌𝗸𝗶 𝘀̌𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗻𝗮 𝗔𝗺𝗯𝗿𝗼𝘇̌𝗲𝘃𝗲𝗺 𝘁𝗿𝗴𝘂
𝟐𝟐. 𝟔. 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝟮𝟬:𝟬𝟬
Vstop je brezplačen, zaželjeni so prostovoljni prispevki.
Zaradi omejenega števila sedežev svoje potovanje v astralni cirkus rezervirajte na: bufeto.info@gmail.com. 
Pri rezervaciji napišite ime in priimek vseh oseb, za katere rezervirate vstopnice, ter njihova astrološka znamenja.

Tehnike: akrobatika in žongliranje
Ideja: 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐣𝐚𝐭𝐨𝐯𝐢𝐜́
Nastopajo: 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐍𝐚𝐣𝐦𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚, 𝐉𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐙̌𝐢𝐧𝐢𝐜́ 𝐌𝐢𝐣𝐚𝐭𝐨𝐯𝐢𝐜́ / 𝐄𝐯𝐚 𝐙𝐢𝐛𝐥𝐞𝐫, 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐣𝐚𝐭𝐨𝐯𝐢𝐜́ 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐚𝐯𝐢 
Glasba v živo: 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐯𝐚𝐠𝐮𝐬̌𝐚 𝐒𝐯𝐚𝐠𝐢
Luč: 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐠𝐨𝐣 𝐒̌𝐨𝐢𝐜́ 𝐊𝐮𝐠𝐚
Za tonsko mizo: 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐁𝐨𝐤𝐢𝐜́ 𝐏𝐞𝐣𝐨
Zvočni snemalec: 𝐑𝐚𝐭𝐤𝐨 𝐁𝐨𝐤𝐢𝐜́ 𝐑𝐚𝐥𝐞
Kostumi: 𝐉𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 Đ𝐚𝐧𝐤𝐨
Astrologinja: 𝐌𝐚𝐣𝐚 𝐓𝐚𝐭𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́ 𝐃𝐢𝐤𝐥𝐢𝐜́
Ilustracija in oblikovanje: 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐦𝐢𝐜́
Foto: 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐧𝐢𝐜́ 𝐢𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐢𝐩 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐜́
Videoposnetek: 𝐉𝐨𝐬𝐢𝐩 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐜́
Produkcija: 𝐂𝐢𝐫𝐤𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑
Primerno za starejše od 8 let

Strokovna žirija festivala Jazz Theatre Nišville 2023 je predstavi podelila nagrado za »najboljšo predstavo v celoti«.

Video: https://vimeo.com/847657437

Trilogija Horror house project je nastala v okviru programa POGONATOR, ki ga izvaja zagrebški Center za neodvisno kulturo in mladino – Pogon.
Izvedbo projekta in ponovitve so finančno podprli: Mesto Zagreb – Mestni urad za kulturo in civilno družbo, Ministrstvo za kulturo in medije Republike Hrvaške ter Fundacija Kultura nova.

>ENG

𝐇𝐨𝐫𝐫𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭: 𝙕𝙤𝙙𝙞𝙖𝙘 – 𝙏𝙝𝙚 𝘾𝙞𝙧𝙘𝙡𝙚 𝙤𝙛 𝙇𝙞𝙩𝙩𝙡𝙚 𝘼𝙣𝙞𝙢𝙖𝙡𝙨
𝘊𝘪𝘳𝘤𝘶𝘴 𝘢𝘴𝘵𝘳𝘰-𝘷𝘪𝘴𝘶𝘢𝘭-𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘦𝘱𝘪𝘤
This performance is hosted in collaboration with Mismo NIsmo and Cirkokrog

About the performance:
The basic concept of the Horror House Project trilogy is based on terrifying phenomena that hang over the circus.
Zodiac – The circle of small animals is the last, third continuation of the Horror House Project and is set through the natal charts of the performers – dealing with the influence of the planets (the finger of fate) on the life of a group and an individual, in this case, a circus artist. Theory postulates that spectators actively participate in the performance with their horoscopes, causing changes in planetary energy with their presence. Each performance is slightly different, depending on the constellation of the planets on the day of the performance (especially in the case of retrograde Mercury), the composition of the audience and the predominance of a certain sign. The author intends to provide initial guidelines for the discovery of the secrets of the Zodiac through the performance of the performer. Inspiration for the performance, except in the text of Mile Dupor's " Astrological Hermetic Writings", is also hidden in the opening of the tarot cards from the book "La Via del Tarot", by Alejandro Jodorowsky and Marianne Costa.

𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝘀 𝘁𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘁 𝗔𝗺𝗯𝗿𝗼𝘇̌𝗲𝘃 𝘁𝗿𝗴
𝟐𝟐. 𝟔. 𝟐𝟎𝟐𝟒
𝟮𝟬:𝟬𝟬
Free entrance; voluntary contributions are welcome.
Due to the limited number of seats at the show, please book your astral circus trip at: bufeto.info@gmail.com
When making a reservation, write the full name and surname of all persons you are booking tickets for and their zodiac signs.

Techniques: acrobatics and juggling
Idea: 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐣𝐚𝐭𝐨𝐯𝐢𝐜́
Artistic and performing team:
On stage: 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐍𝐚𝐣𝐦𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚, 𝐉𝐚𝐝𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐙̌𝐢𝐧𝐢𝐜́ 𝐌𝐢𝐣𝐚𝐭𝐨𝐯𝐢𝐜́ / 𝐄𝐯𝐚 𝐙𝐢𝐛𝐥𝐞𝐫, 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐣𝐚𝐭𝐨𝐯𝐢𝐜́ 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐚𝐯𝐢 
Live music: 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐒𝐯𝐚𝐠𝐮𝐬̌𝐚 𝐒𝐯𝐚𝐠𝐢
Behind the lighting desk: 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐠𝐨𝐣 𝐒̌𝐨𝐢𝐜́ 𝐊𝐮𝐠𝐚
Audio apparition: 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐁𝐨𝐤𝐢𝐜́ 𝐏𝐞𝐣𝐨
Audio recorder: 𝐑𝐚𝐭𝐤𝐨 𝐁𝐨𝐤𝐢𝐜́ 𝐑𝐚𝐥𝐞
Costumes: 𝐉𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 Đ𝐚𝐧𝐤𝐨
Astrologer: 𝐌𝐚𝐣𝐚 𝐓𝐚𝐭𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́ 𝐃𝐢𝐤𝐥𝐢𝐜́
Illustration and design: 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐑𝐞𝐦𝐢𝐜́
Photo: 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐧𝐢𝐜́ and 𝐉𝐨𝐬𝐢𝐩 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐜́
Video: 𝐉𝐨𝐬𝐢𝐩 𝐁𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐜́
Production: 𝐂𝐢𝐫𝐤𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟑
Age recommendation: 8+

The show won the "Best Overall Show" award, as decided by the expert jury of the Nišville Jazz Theater Festival 2023 in Niš.

Trailer: https://vimeo.com/847657437

The Horror House Project trilogy was realized as part of the POGONATOR program, which is implemented by the Zagreb Center for Independent Culture and Youth - Pogon.
The implementation of the project and reruns were financially supported by: the City of Zagreb - City Office for Culture and Civil Society, Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia and the Kultura nova Foundation.

Foto: Mara Bokić